Så gör du företaget mer miljövänligt

Standard

Det finns många olika sätt att förbättra ett företag. En aspekt som hamnat mer och mer i rampljuset i modern tid är just hur man kan minska miljöpåverkningarna och bli ett grönare företag. Att vara ett grönt företag har väldigt olika implikationer beroende på vilken bransch det handlar om, men alla kan göra sitt för att bli mer miljövänliga.

Ingen annan bransch har troligtvis så mycket att tänka på som industriföretag. Det är ju här vi ser många av de riktigt stora utsläppen och andra miljöpåverkningarna. Idag finns det visserligen många regler och bestämmelser som reglerar hur dessa företag ska driva sina verksamheter. Men företagen bör även själv ta ansvar att förbättra sig mer än det absoluta minimum som krävs.

En del miljöarbeten har dock även tydliga vinster för företaget själv. Tittar man exempelvis på underhåll och rengöring är detta kritiskt för att maskineri och liknande ska fungera så effektivt som möjligt. Att då satsa på mer miljöpositiva metoder är ett väldigt bra val för både företaget och miljön.

Men det är som sagt inte bara industrier som bör spendera tid med miljöarbete. Även små företag kan dra sitt strå till stacken och bidra till en miljövänligare framtid. Det kan handla om att titta på vilka produkter och tjänster företaget köper in och hur dessa levereras. Eller att bara titta i vilken utsträckning det som används på företag är miljömärkt på ett eller annat sätt.

Vänd även blicken mot allt som förbrukar el och se hur dessa eventuellt kan förbättras. Kanske de krävs en policy att elektronik verkligen stängs av efter arbetsdagen istället för att bara låta dem gå in i standby-läge.  Olika verksamheter kan behöva ta till olika åtgärder för att anpassa dem efter arbetet som utförs.

Så klart så gäller det att alla på företaget drar sitt strå till stacken och hjälper till med det miljöarbete som ni startat på företaget. Det kan vara många bäckar små som gör att det blir någon skillnad. Att arbeta för miljön är inte enbart att minska utsläpp och liknande. Även om det gör en stor inverkan på miljön att minska utsläppen så kan det lika gärna vara att inte låta belysning stå på dygnet runt om det inte behövs.