Ny typ av shopping

Standard

Med internets utveckling har det skett stora utvecklingar på en hel del fronter. Utbildning, shopping, matlagning, ja allt har förändrats otroligt mycket och saker som förr i tiden kanske gjordes på ett sätt har kommit att förändrats för all framtid. En sak som är under ständig förändring är shopping och hur man handlar saker idag […]

Underhåll av företagets fastigheter

Standard

Om företaget äger sina fastigheter så är det viktigt att det regelbundet sker ett underhåll av dessa. Det kan vara av vikt att skapa en underhållsplan som man följer. Varje år så kan det behövas rengöras i fläktsystem och andra år så kan det vara taket som behöver renoveras. Det är också viktigt att man […]

Företagens olika behov av hjälp

Standard

I de flesta fall så har företag behov av någon form av hjälp. Även om man har mycket kompentens i det egna företaget så kan det finnas saker som man inte klarar av. Företagens olika behov av hjälp kan naturligtvis se väldigt olika ut och det kan vara så att man under en period har […]

Företag som arbetar på höga höjder

Standard

Oavsett inom vilket område man arbetar så gäller det att tänka på säkerhet. För företag som arbetar på höga höjdare så är det än viktigare att det är säkert att arbeta. Den som arbetar på hög höjd ska dessutom utbildas för detta så det blir så säkert som möjligt. Det finns utomordentligt bra utrustning idag […]

Miljötänk i företagsvärlden

Standard

Miljötänk har blivit allt mer viktigt i alla delar av samhället. Och precis som privatpersoner uppmanas att tänka mer på sin inverkan på miljön, är det väldigt viktigt att företag drar sitt strå till stacken också. Och det gäller självfallet alla företag, men det finns ju klart och tydligt de som har betydligt större inverkan […]

Säkerheten i fysiska butiker

Standard

För dig som driver en fysisk butik så vet du säkert de problem som kan finnas med vissa kunder. Det finns ett klientel som har svårt att skilja på mitt och ditt. Snatteriet ska bekämpas så gott man kan och det gäller att man arbetar för att det ska minska i butikerna. Det gäller att […]

Ergonomi för kontorsarbetare

Standard

Att arbeta på ett kontor kanske inte är det mest krävande arbete för kroppen. Men det betyder inte att man helt kan förbise ergonomiskt tänkande. Ergonomi spelar en viktig roll i alla jobb och bra ergonomiskt tänkande kan gynna hälsan mer än många tror. Nedan kan du läsa om några tips för hur ni kan […]

Skapa en funktionell arbetsmiljö

Standard

När man arbetar på kontor så är det viktigt att man skapar en funktionell arbetsmiljö. Det ska vara ergonomiskt rätt och en trivsam arbetsplats. Sitter man upp till 8 timmar om dagen på en och samma plats så gäller det att det blir en trivsam inredning på kontoret. Om det är många arbetsplatser som ska […]

Så gör du företaget mer miljövänligt

Standard

Det finns många olika sätt att förbättra ett företag. En aspekt som hamnat mer och mer i rampljuset i modern tid är just hur man kan minska miljöpåverkningarna och bli ett grönare företag. Att vara ett grönt företag har väldigt olika implikationer beroende på vilken bransch det handlar om, men alla kan göra sitt för […]

Olika sätt att marknadsföra på nätet

Standard

Marknadsföring kan ta väldigt många olika former och det är i regel alltid smart att dela upp budgeten mellan olika kanaler.  Det har blivit allt viktigare för företag att ha en bra närvaro online, och det har även betytt att vikten av onlinemarknadsföring har ökat. Men det finns ändå utrymme för olika metoder. Social media […]